Missie

Passende zorg/ maatwerk

Onze zoektocht naar uitdaging en afwisseling in het werk, maakt dat wij bij verschillende zorgorganisaties een kijkje in de keuken hebben genomen. Hierdoor leerden wij van binnenuit wat nodig is om te zorgen voor de juiste match tussen zorgvrager, zorgverlener en de werkvloer. Wij hebben daarbij niet alleen oog voor wat nodig is op het gebied van praktische ondersteuning. Ook het (geestelijke) welbevinden van de cliënt en het werkplezier van de collega’s staat voor ons centraal.

Omdat wij veel waarde hechten aan maatwerk en kwaliteit, volgen wij een eigen en unieke procedure. Dat houdt in dat wij zelf altijd als eerste op de werkplek kijken en gesprekken voeren over de wensen en behoeften van de cliënt en diens netwerk. Dit vooronderzoek, in combinatie met het overzicht dat we hebben van de kennis en kunde van onze medewerkers, maakt dat wij de juiste persoon op de juiste plek kunnen krijgen. Onze medewerkers worden dan ook vooraf geselecteerd aan de hand van onze hoge standaard aan professionele en persoonlijke eisen. Niet alleen vakkundigheid staat daarbij voor ons centraal. Evenveel waarde hechten wij aan persoonlijke en relatiegerichte kwaliteiten zoals empathie en integriteit.